Elterm » Serwis

 

Szanowni Państwo

W sieci serwisowej firmy Elterm obowiązuje rejonizacja - w związku z tym prosimy Państwa o zgłaszanie problemu do serwisu najbliższego terytorialnie. Część punktów serwisowych ma swoją siedzibę na pograniczu dwóch województw, dlatego też w przypadku bliskiego sąsiedztwa z innym województwem, zaleca się sprawdzanie adresów, co może skrócić czas oczekiwania na usługę.

Uprzejmie prosimy nie wzywać serwisu bez dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi i montażu urządzenia oraz warunków gwarancji.

Warto sprawdzić…

Zanim wezwiecie Państwo serwis prosimy sprawdzić czy:

  • układ c.o. jest do końca napełniony wodą i dobrze odpowietrzony,
  • sprawdzone są bezpieczniki na zasilaniu i czy dopływa do nich prąd (możliwa jest awaria zabezpieczenia głównego),
  • sprawdzony jest bezpiecznik układu elektronicznego na kotle,
  • sprawdzona i odpowietrzona jest pompa cyrkulacyjna,
  • nie są pozamykane zawory termostatyczne lub kulowe na grzejnikach (temperatura nastawy na zaworze grzejnikowym w pomieszczeniu gdzie jest termoregulator pokojowy musi być wyższa od temperatury termoregulatora - zaleca się otwarcie głowicy termostatycznej na maksymalną temperaturę),
  • jest drożny filtr,
  • jest odpowiednie ciśnienie w układzie zamkniętym c.o. (co najmniej 1,5 bar przy wodzie zimnej),
  • nie jest wciśnięty ogranicznik temperatury - "patrz instrukcja obsługi".

Doradztwo serwisowe Elterm

Marian Kubacki

kierownik serwisu kotłów, modele: Wachmistrz, Rotmistrz, Major, Brygadier, Pułkownik, Generał, Marszałek oraz starszych modeli kotłów.

 502 752 600 (7:00 - 20:00),
  elterm-serwis@wp.pl


Tomasz Nowakowski

kierownik serwisu kotłów, modele: Ułan, Chorąży, Działon, Porucznik, Bateria, Husarz, Hetman, Batalion, Dywizja oraz central mobilnych

  606 476 326,
  automatyk.elterm@gmail.com

Aktualna lista serwisów